“Ходжо“, “Хонма“, “Такеда“, “Ода“ Катани, “Ига“ Нинджато, “Боен Вик“ Нодачи

За повече информация, цени и снимки: http://www.weaponsofwar.org/

wildyracing@gmail.com

www.weaponsofwar.org